પર્યાવરણ (The environment)
'દુષ્કાળ'ને દેશવટો આપવા સરકાર કઈ ઝુંબેશ ચલાવે છે ?

વધુ વૃક્ષો વાવો
ટપક સિંચાઈનો ઉપયોગ કરો
વધુ અનાજ ઉગાડો
હરિયાળી ક્રાંતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં આવેલ રામસર આર્દ્રભૂમિ વિશે સાચું શું છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
ભારતમાં કુલ 42 રામસર આવેલી છે જે પૈકી ગુજરાતમાં એક માત્ર નળ સરોવરનો સમાવેશ છે.
ભારતમાં સૌથી વધુ રામસર સાઈટ રાજસ્થાન આવેલી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
સમુદ્રી નિવસન તંત્રોના મેગ્રોવ વન, સમુદ્રી ઘાસ કે અન્ય જળાશયી વનસ્પતિ દ્વારા સંચિત થઈને વાતાવરણમાંથી દૂર થતા કાર્બનને ___ કહે છે.

બ્લુ કાર્બન
કાર્બન ક્રેડિટ
ગ્રીન કાર્બન
બ્લેક કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પંજાબ અને હરિયાણામાં શિયાળાની મોસમમાં ખેડુતો જે પાકની વધેલી વસ્તુઓ બાળે છે અને દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ થાય છે તે કયા પાકની વધેલી વસ્તુઓ છે ?

ચોખા અને રોકડિયા પાક
ઘઉં અને રોકડિયા પાક
ચોખા
ચોખા અને ઘઉં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પર્યાવરણ સંદર્ભમાં 'ડર્ટી ડઝન' કોને કહેવાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહી
12 ઓઝોન આવરણને હાનિકર્તા પદાર્થો
12 સતત persistent કાર્બનિક કેમીકલ પ્રદૂષકો
12 સૌથી હાનિકારક વાયુઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP