યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની શરૂઆત ક્યારથી કરવામાં આવી ?

ફેબ્રુઆરી 15
જાન્યુઆરી 14
જાન્યુઆરી 15
જાન્યુઆરી 16

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
___ એ બાળકો માટેની ટૂંકા ગાળાની સંભાળ રાખતી સંસ્થા છે.

બાળ સંરક્ષણ ગૃહ
ફોસ્ટર હોમ
નારી સંરક્ષણ ગૃહ
સ્પેશ્યલ હોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ECCE નું પૂરું નામ...

અરલી ચાઈલ્ડ કમ્યુનિકેશન એજ્યુકેશન
અરલી ચાઈલ્ડ સેન્ટર એજયુકેશન
અરલી કમ્યુનિકેશન કેર એન્ડ એજ્યુકેશન
અરલી ચાઈલ્ડહુડ કેર એન્ડ એજયુકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બીપીએલ (BPL - ગરીબી રેખા નીચે જીવતા) પરિવારો માટે શસ્ત્રક્રિયા જેવી ખર્ચાળ સારવાર માટે ઠરાવેલ હોસ્પિટલ / સારવાર પૂરી પાડવા રાજ્ય સરકારની યોજનાનું નામ શું છે ?

આર.સી.એચ - 2
ચિરંજીવી યોજના
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ્ યોજના
મમતા અભિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ ફ્લોપી અથવા ડિસ્ક મારફતે પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતીમાં ડિસ્ક દીઠ ___ રૂ. ચૂકવવાના હોય છે.

રૂ. 50
રૂ. 2
રૂ. 20
રૂ. 100

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP