યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
___ વર્ષના બાળકોને શાળા પ્રવેશ પૂર્વેના બાળકોની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે ?

1 થી 6 વર્ષ
3 થી 6 વર્ષ
5 થી 6 વર્ષ
4 થી 6 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના (MDM) ના લાભાર્થીઓ ___ છે.

સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા 1 થી 8 ધોરણના બાળકો
6 થી 14 વર્ષના બાળકો
6 થી 11 વર્ષના બાળકો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
વર્ષ 2004-05માં પારંપારિક સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યે આસ્થા જળવાઈ તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે કઈ યોજનાનો અમલ શરૂ કર્યો ?

જ્યોતિગ્રામ યોજના
તીર્થગ્રામ યોજના
કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના
પંચવટી યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ અંદાજપત્ર 2017-18 અન્વયે રાજ્યના કયા ગામને પ્રથમ સૌર ઊર્જા મોડલ ગામ તરીકે વિકસાવવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે ?

રાજપીપળા
મોઢેરા
તલોદ
ઉના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP