યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બીપીએલ (BPL) ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા પરિવારો માટે શસ્ત્રક્રિયા જેવા ખર્ચની સારવાર માટે ઠરાવેલ હોસ્પિટલમાં સારવાર પૂરી પાડવા માટે રાજ્ય સરકારની કઈ યોજના છે ?

ચિરંજીવ યોજના
આર. સી. એસ. -2
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના
મમતા અભિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
Accredited Social Health Activist (ASHA) એટલે...

આપેલ તમામ
ગ્રામ્ય લોકો તથા આરોગ્ય સેવાઓને જોડતી કડી
સ્થાનિક સ્ત્રીઓમાંથી સ્થાનિક લોકો દ્વારા પસંદગી પામતી સ્વૈચ્છિક કાર્યકર
ગ્રામ્ય કક્ષાની સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં વિકસાવેલ સોફ્ટવેર સાથી (SATHI) નું પૂરું નામ શું છે ?

સિસ્ટમ ઓફ એરેન્જમેન્ટ ઓફ ટ્રાયબલ ફોર હેલ્થ રિસોર્સ ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ
સિસ્ટમ એપ્લિકેશન ઓફ ટેકનોલોજી ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ
સિસ્ટમ એપ્લિકેશન ઓફ ટીચર ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ
સિસ્ટમ એપ્લાઈડ ઓફ ટેકનોલોજી ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ઈનિસિએટિવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
JAM એટલે શું ?

જનધન-આધાર-મોબાઈલ
જનતા-આરોગ્ય-માતા
જનધન-આરોગ્ય-મોબાઈલ
જનધન-આધાર-માતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP