મહત્વના દિવસો (Important Days)
આપણાં દેશમાં પ્રવાસી ભારતીય દિવસ કયા કારણસર ઉજવવામાં આવે છે ?

મહાત્મા ગાંધીનું અંગ્રેજી પ્રવાસીઓ સાથે મિલન
આફ્રિકાના પ્રવાસીઓ સાથે મહાત્મા ગાંધીની મુલાકાત
મહાત્મા ગાંધીના સ્વદેશાગમન
મહાત્મા ગાંધીનું વિદેશી ભારતીયો સાથેનું મિલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
આંગણવાડી કેન્દ્રમાં અન્નપ્રાશનની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

મહિનાના બીજા મંગળવારે
દર શનિવારે
મહિનાના ચોથા શુક્રવારે
દર મંગળવારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં 22મી એપ્રિલ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

ઈન્ટરનેશનલ યુથ ડે
વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે
વર્લ્ડ ડોકટર્સ ડે
વર્લ્ડ અર્થ ડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં 22મી એપ્રિલ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

ઈન્ટરનેશનલ યુથ ડે
હેરીટેજ ડે
અર્થ ડે
ડોકટર્સ ડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં 22મી એપ્રિલ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

અર્થ ડે
ડોકટર્સ ડે
ઇન્ટરનેશનલ યુથ ડે
હેરિટેજ ડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP