સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય સૈન્યના સર્વોપરિ બંધારણીય વડા કોણ છે ?

સરસેનાપતિ
સંરક્ષણપ્રધાન
વડાપ્રધાન
રાષ્ટ્રપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નાઈટ્રોજન તત્વની ઊણપ પહેલા છોડના કયા પાન ઉપર જોવા મળે છે ?

સૌથી ઉપરના
સૌથી નીચેના
આ બધા જ
મધ્યમના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"પોખરણ" કોની યાદ અપાવે છે ?

અણુપ્રયોગ
ભારત-પાક સીમાયુદ્ધ
રોકેટ લોન્ચિંગ
જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી કઈ સંખ્યા "ગૃહ મંત્રાલય" હેઠળ કામગીરી કરે છે ?

બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ (BSF)
ઈન્ડો ટિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)
નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ (NSG)
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP