સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિશ્વની સૌપ્રથમ કિડની યુનિવર્સિટી કયા રાજ્યમાં નિર્માણ થવા જઈ રહી છે ?

રાજસ્થાન
દિલ્હી
મહારાષ્ટ્ર
ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
POW એટલે શું ?

પ્રિઝનર ઓફ વોર
પેન્શન ઑફ વોર
પાવર ઓફ વોર્ડ
આમાંનું કંઈ જ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના કયા રાજ્યમાં પ્રથમ પોલીસ વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ હતી ?

રાજસ્થાન
મધ્ય પ્રદેશ
ગુજરાત
ઝારખંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP