સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વનસ્પતિમાં પર્ણોમાંથી અન્ય ભાગો તરફ પ્રકાશ સંશ્લેષણની નીપજોનું વહન કોના દ્વારા થાય છે ?

જલવાહક અને અન્નવાહકપેશી
તમામ જીવંત પેશી
જલવાહક પેશી
અન્નવાહક પેશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બ્રેડ બનાવવા માટે યીસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તે ___ ઉત્પન્ન કરે છે.

કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
બેક્ટેરિયા
ઓક્સિજન
સ્યુગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હવામાં પ્રસરેલ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વરસાદી પાણી સાથે ભળી જવાથી સૌથી વધારે હાની કોને પહોંચાડે છે ?

ઈંટોના મકાનોને
આરસની ઇમારતો
માટીના ઘરોને
લાકડાના મકાનોને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP