સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
દેવની મોરી એક સ્થળ છે જ્યાં ___

બૌદ્ધ મઠના અવશેષો છે
જૈન મંદિરના અવશેષો છે
દેવળના અવશેષો છે
મસ્જિદના અવશેષો છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાષ્ટ્રચિહનમાં કયા બે પ્રાણીઓ જોવા મળે છે?

આખલો અને ઘોડા
ગાય અને હાથી
બળદ અને ગાય
હાથી અને ઘોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પશુઓની સારવારમાં વપરાતી દવામાં કયા ઘટકને કારણે દૂષિત થયેલા માસ ખાવાથી ગીધ નામશેષ થવાના આરે છે ?

પેરાસીટામોલ
ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન
ડાયક્લોફીનેક
રોગાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP