ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે જણાવેલ નદીઓને સૌથી લાંબીથી સૌથી ટૂંકીના ક્રમમાં ગોઠવો.

યમુના-નર્મદા-મહાનદી-કાવેરી
નર્મદા-યમુના-કાવેરી-મહાનદી
નર્મદા-મહાનદી-કાવેરી-યમુના
મહાનદી-નર્મદા-યમુના-કાવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ગંગા નદી પર 9.8 કિ.મી.નો લાંબો પુલ બાંધવા માટે કોની વચ્ચે કરાર થયા છે ?

ધી એશિયન ડેવલોપમેન્ટ બેન્ક અને ભારત સરકાર
ધી ઈન્ટરનેશનલ મોનીટરી ફંડ અને ભારત સરકાર
ધી એશિયન ડેવલોપમેન્ટ બેન્ક અને ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર
ધી વર્લ્ડ બેંક અને ભારત સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ઓરિસ્સાના સુંદરગઢ અને મયૂરભંજ વિસ્તારોમાંથી અતિ ઉચ્ચ કક્ષાનું કયું ખનીજ મળે છે ?

કાચુ લોખંડ
બોકસાઈટ
મેંગેનીઝ
અબરખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP