ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
દ્વિપકલ્પીય ભારતનો સિંચાઈનો મુખ્ય સ્ત્રોત નીચે પૈકી કયો છે ?

કૂવા અને ટ્યુબવેલ
તળાવો
આપેલ તમામ
નહેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP