ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ઉડતી ખિસકોલીઓ ક્યાં જોવા મળે છે ?

પશ્ચિમ ઘાટના ગીચ વનોમાં
હિમાલયના ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારોમાં
દલદલના વિસ્તારોમાં
કચ્છના મોટા રણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
21મી માર્ચ પછી ઉત્તર ગોળાર્ધમાં સૂર્ય કઈ તરફ આગળ વધે છે ?

વિષુવવૃત્ત
મકરવૃત્ત
કર્કવૃત્ત
દક્ષિણધ્રુવવૃત્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
ધાતુઓ
A) સોનુ
B) કોલસો
C) તાંબુ
D) લોખંડ
વિસ્તાર
1) ખેત્રી
2) કોલર
3) કુટ્ટેમુખ
4) જરિયા

A-4, B-3, C-2, D-1
A-1, B-2, C-3, D-4
A-2, B-4, C-1, D-3
A-3, B-4, C-1, D-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP