ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ રાજ્યો પૈકી કયા રાજ્યમાં શહેરી વસ્તીનું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે ?

મહારાષ્ટ્ર
તમિલનાડુ
કેરાલા
મિઝોરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસવે કયો છે ?

દિલ્હી - કાનપુર એક્સપ્રેસવે
આગ્રા - દિલ્હી એક્સપ્રેસવે
આગરા - લખનઉ એક્સપ્રેસવે
લખનઉ - વારાણસી એક્સપ્રેસવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
કઇ પર્વતમાળા તેના બે ઢોળાવો પર અલગ-અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ ધરાવે છે ?

અરવલ્લી
વિધાચંલ
પશ્ચિમ ઘાટ
હિન્દુકુશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
મહાબળેશ્વરમાં થતો વરસાદ (600 સેમી વરસાદ) અને પૂનામાં થતો વરસાદ (70 સેમી વરસાદ)- કયા પ્રકારના વરસાદના બે ઉદાહરણો છે ?

ઉષ્ણતાનયનનો વરસાદ
વંટાળનો વરસાદ
ભૂપૃષ્ઠ / ઊંચાઈનો વરસાદ
વાતાગ્રનો વરસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તળાવો અને રાજ્યોને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
1) સાંભાર લેક
2) લોનાર લેક
3) ચીલકા લેક
4) પુલીકટ લેક
A) ઓરિસ્સા
B) મહારાષ્ટ્ર
C) રાજસ્થાન
D) તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશની સીમા પ્રદેશ

1-D, 2-A, 3-B, 4-C
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
1-B, 2-C, 3-D, 4-A
1-C, 2-B, 3-A, 4-D

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP