ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તમિલનાડુના 'રાનીખેત' ખાતે ભારતનું સૌપ્રથમ કારખાનું પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલ તે કયા ઉદ્યોગને સંબંધિત છે ?

રસાયણ ઉદ્યોગ
ખાતર ઉદ્યોગ
સિમેન્ટ ઉદ્યોગ
એલ્યુમિનિયમ ગ્રામણ ઉદ્યોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP