ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ઉત્તર થી દક્ષિણ તરફ જતાં ભારતની નદીઓનો યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો.

નર્મદા, તાપી, ગોદાવરી, ક્રિષ્ના, કાવેરી
નર્મદા, તાપી, ક્રિષ્ના, ગોદાવરી, કાવેરી
તાપી, ગોદાવરી, નર્મદા, ક્રિષ્ના, કાવેરી
તાપી, નર્મદા, ગોદાવરી, ક્રિષ્ના, કાવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
પરિવર્તન ખેતી / વાવેતર પરિવર્તન (Slash and burn agriculture) કયા રાજ્યમાં નોંધપાત્ર છે ?

હિમાચલ પ્રદેશ
કર્ણાટક
મિઝોરમ
ઝારખંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
અગત્યની સીમા-દોરી (boundary lines) અને સંબંધિત દેશોના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

મેક મોહન લાઈન - ભારત અને ચીન
આપેલ તમામ
ડુરાન્ડ લાઈન - પાકિસ્તાન અને ભારત
મેગીનોટ લાઈન - ફ્રાન્સ અને જર્મની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો સૌથી ઊંચો ઉચ્ચપ્રદેશ કયો છે ?

છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચપ્રદેશ
દખ્ખણનો ઉચ્ચપ્રદેશ
કારાકોરમનો ઉચ્ચપ્રદેશ
લદાખનો ઉચ્ચપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP