ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
મહા નદીના જળનો વિવાદ કયા બે રાજ્યો વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે ?

છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ
ઓડીસ્સા અને ઝારખંડ
ઓડીસ્સા અને છત્તીસગઢ
ઝારખંડ અને બિહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ કઈ જોડી યોગ્ય નથી.

પશ્ચિમઘાટનું સૌથી ઊંચું શિખર - કળસુબાઈ
આબુનું સૌથી ઊંચું શિખર - ગુરુશિખર
નીલગિરીનું સૌથી ઊંચું શિખર - દોદાબેટા
કારાકોરમનું સૌથી ઊંચું શિખર - કાંમેત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP