ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં નીચે દર્શાવેલ પર્વતમાળાઓ પૈકી સૌથી જુની પર્વતમાળા કઈ છે ?

હિમાલય
શિવાલિક
આપેલ ત્રણેય પર્વતમાળાઓ
અરવલ્લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
સીંદરી શાના માટે પ્રખ્યાત છે ?

કાગળ ઉદ્યોગ માટે
તાંબાના વાસણ માટે
વિમાન ઉદ્યોગ માટે
રાસાયણિક ખાતર માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP