ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
મુદ્રાલેખ 'સત્યમેવ જયતે' કયા ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવ્યો છે ?

અથર્વવેદ
ચંદોગ્યા ઉપનિષદ
ઋગ્વેદ
મુંડક ઉપનિષદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP