ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ગુપ્તવંશ કોના અનુયાયી તરીકે જાણીતા છે ?

ભાગવત સંપ્રદાય
સૌર સંપ્રદાય
શૈવ સંપ્રદાય
સક્ય સંપ્રદાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં સતી પ્રથા પ્રતિબંધક કાનૂન ક્યારે અમલી બન્યો હતો ?

8 એપ્રિલ, 1829
10 ડિસેમ્બર, 1829
11 જુલાઈ, 1832
4 ઓગસ્ટ, 1811

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપસિંહને અન્ય ક્યા નામથી ઓળખવામાં આવતા હતા ?

આયર્ન શૌલ
આયર્ન પેશવા
ડુંગરના રાજા
ડુંગરના બાદશાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
વચગાળાની પ્રથમ રાષ્ટ્રીય સરકારની રચના ક્યારે થઈ હતી ?

2જી સપ્ટેમ્બર, 1946
1લી ઓગસ્ટ, 1946
5મી સપ્ટેમ્બર, 1946
2જી ઓક્ટોબર, 1946

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP