ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
નીચેના વિકલ્પો પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

અશ્વઘોષ - બુદ્ધચરિત
કાલિદાસ - રઘુવંશ
પાણિની - અષ્ટાધ્યાયી
હુમાયુનામા - અકબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
અકબરે તેના દરબારના નવરત્નો, કલાકારો વિદ્વાનો અને તત્વચિંતકોને કયા શહેરમાં આશ્રય આપ્યો હતો ?

આગ્રા
ફતેહપુર સિક્રી
દિલ્હી
અલ્હાબાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP