સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજના રંગોનો કયો ક્રમ સાચો છે ?

લીલો-કેસરી-સફેદ
કેસરી-સફેદ-લીલો
સફેદ-લીલો-કેસરી
સફેદ-લાલ-લીલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પુરાવા તરીકે નીચેના પૈકી કઇ બાબત કોર્ટમાં ગ્રાહ્ય (માન્ય) છે ?

ઉપરના તમામ
પોલીસ સમક્ષનું નિવેદન
મેજીસ્ટ્રેટ સમક્ષનું નિવેદન
આરોપીની કબુલાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિન વર્ષના કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

1લી મે
26 જાન્યુઆરી
31 માર્ચ
31 ડીસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP