સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ઉલ્કા શું છે ?

તીવ્ર ગતિથી ચાલતો તારો
તારામંડળનો ભાગ
બાહ્ય અંતરિક્ષમાંથી પૃથ્વીના વાયુ મંડળમાં પ્રવેશ થનારા દ્રવ્યનો અંશ
પૂછ વગરનો ધૂમકેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતની પ્રથમ સહકારી મંડળી કઈ છે ?

ધી અન્યોન્ય સહાયકારી સહકારી મંડળી
વલારડી સેવા સહકારી મંડળી લિ.
અમૂલ્ય ધિરાણ સહકારી મંડળી લિ.
ચરાડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી હાલમાં કયુ નવુ રાજય બનાવવામાં આવેલ છે ?

આંધ્રપ્રદેશ
છતીસગઢ
ઝારખંડ
તેલગાંના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP