સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
લીફટની શોધ કોણે કરી છે ?

પીટર ગોલ્ડમાર્ક
એલિસા ઓટીસ
જોસેફ સ્વાન
બ્રુસ્નેલ ઓટીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પિયત/વરસાદ પછી બેથી ત્રણ દિવસ બાદ જમીનમાં રહેલો ભેજ કયા નામથી ઓળખાય છે ?

એડહેઝન
ફીલ્ડ કેપેસીટી
કોહેઝન
પીડબલ્યુપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
હિન્દી ભાષાના મહાન નવલકથાકારનું નામ આપો જેમના પુસ્તકો વાંચવા હજારો લોકોએ હિન્દી ભાષા શીખી હતી ?

ધર્મપાલ
બાબુ દેવનંદન ખત્રી
મૈથીલીશરણ ગુપ્ત
અજ્ઞેય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
એસીડ રેઇનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?

સલ્ફર ડાયોકસાઇડ
નાઇટ્રોજન ડાયોકસાઇડ
કાર્બન મોનોકસાઇડ
હાઇડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP