સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ખુશ્બુ ગુજરાત કી જેવા પ્રચાર કેમ્પેઈન દ્વારા ગુજરાત રાજ્યએ કયા ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે ?

ડેરી ઉદ્યોગ
મત્સ્ય ઉદ્યોગ
પ્રવાસન ઉદ્યોગ
ઘેટા અને ઊન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાજા કુમારપાળે વ્યાકરણ વિષયક કયા ગ્રંથની રચના કરી હતી ?

કહાવલી
દ્રયાશ્રય
ગણદર્પણ
તરંગવઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના સૌથી મોટા સાંસ્કૃતિક સંગઠન રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું વડું મથક કયો છે ?

મુંબઈ
દિલ્હી
આમાંથી કોઈ નહીં
નાગપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'વલ્કલ' એટલે શું ?

ઝીણું વસ્ત્ર
રેશમી વસ્ત્ર
ઝાડની છાલનું વસ્ત્ર
ખાદીનું વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP