સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
VRS શું છે ?

વિડિયો રેકોર્ડિંગ સીસ્ટમ
આમાંનું કશું નહીં
વેલ્યુ રજિસ્ટ્રેશન સ્કીમ
વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પુરાવા તરીકે નીચેના પૈકી કઇ બાબત કોર્ટમાં ગ્રાહ્ય (માન્ય) છે ?

પોલીસ સમક્ષનું નિવેદન
ઉપરના તમામ
મેજીસ્ટ્રેટ સમક્ષનું નિવેદન
આરોપીની કબુલાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP