સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં આવેલી ઐતિહાસિક વાવ અને તેના પ્રકાર અગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

અડાલજની વાવ-જયા
ચંપાની વાવા-નંદા
રાણકી વાવ-જયા
દાદા હરીની વાવ-નંદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કોણ ભારતીય બંધારણની ખરડા (મુસદ્દા) સમિતિના સભ્ય ન હતા ?

ટી માધવરાવ
ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ
કનૈયાલાલ મુનશી
સૈયદ મહમ્મદ સાદુલ્લા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
અમેરિકાનો વિઝા લેવો હોય તો કઈ ઓફિસમાં મળી શકે ?

આપણા વિદેશ મંત્રાલયમાંથી
અમેરિકન કોન્સોલેટ
પાસપોર્ટ ઓફિસ
ઈન્ડો-અમેરિકન સોસાયટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP