સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભૂકંપીય તરંગો નીચેના પૈકી ___ માં સૌથી ઝડપી પ્રવાસ કરે છે.

ઘન
પ્રવાહી અને વાયુ બંને
પ્રવાહી
વાયુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
BISનું પૂરું નામ ___ છે.

બાયપાસ ઈન સીટી
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ
બોબે ઈન્ટેલિજન્સ સેલ
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ટેલીજન્સ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP