સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સહકારી મંડળીની નોંધણી કોણ કરે છે ?

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
કલેકટર
મામલતદાર
રજિસ્ટ્રાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી સૌથી લાંબુ કયું છે ?

એક ટીટ્રામીટર
એક સેન્ટીમીટર
એક ડેકામીટર
એક કિલોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP