સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માનવ ચેતાતંત્રમાં નીચેનામાંથી ___ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમ આયન
સોડિયમ અને કેલ્શિયમ આયન
સોડિયમ અને પોટેશિયમ આયન
સોડિયમ, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ આયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આકાશ ભુરૂ દેખાવાનું કારણ શું છે ?

પ્રકાશના પ્રકીર્ણનથી
નાઇટ્રોજન વાયુથી
ઓઝોન વાયુ વધવાથી
વાદળા થવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP