સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બેટરીમાં પ્રાથમિકરૂપે કયું એસિડ હોય છે ?

સાઈટ્રિક એસિડ
એસિટીક એસિડ
સલ્ફ્યુરિક એસિડ
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા શેની ખામીને લીધે થાય છે ?

ફોલિક એસિડ
એસ્કોર્બિક એસિડ
એમિનો એસિડ
કેલ્શિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લાફિંગ ગેસમાં કયો વાયુ હોય છે ?

નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP