ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ વિજ્ઞાન સામયિક સફારીના તંત્રીનું નામ જણાવો.

હર્ષલ પુષ્કર્ણા
ભારદ્વાજ વિજય
નાગેન્દ્ર વિજય
વિયજયગુપ્ત મૌર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP