કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

એક ક્લિક કરીને
બે ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
Ctrl + ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

રીંગ
બસાટ્રી
આમાંથી એક પણ નહિ
મેશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP