કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
બે ક્લિક કરીને
Ctrl + ક્લિક કરીને
એક ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનનો મુખ્યત્વે કયા કામમાં ઉપયોગ થાય છે ?

ચિત્રકામ
પ્રેઝન્ટેશન
ગાણિતિક
શાબ્દિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP