કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

એક પણ નહીં
Real time
Batch processing
Offline

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

ટેબલ બોર્ડર કલર
બેકગ્રાઉન્ડ કલર
આપેલ તમામ
બુલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP