કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
રિપ્લેસ
થીસોરસ
ફાઇલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય
લોગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP