કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

ફાઇલ્ડ
થીસોરસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
રિપ્લેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

એક્સ્ટેંશન
ડોમેઈન નેમ
યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP