કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ઈન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

લોગ આઉટ
સાઈન ઈન
સાઇન આઉટ
લોગ ઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP