કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. એક્સેસ
એમ.એસ. આઉટલુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્ક સ્ટેશન
વર્કીગ નેટવર્ક
વર્કીગ સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP