ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવત - "સહિયારી સાસુની ઉકરડે મોંકાણ" નો અર્થ શું છે ?

દિલની વાત જણાવવી
પીઠ પાછળ નિંદા કરવી
સહિયારી જવાબદારી લેતાં સૌ પાછી પાની કરે
ઘરની વાતો બીજાને કહેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયું શબ્દજોડકું સમાનાર્થી શબ્દ દર્શાવે છે ?

વૃંદા - તુલસી
હય - હાથી
શરટ - કાગડો
વિયતિ - બ્રહ્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP