કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઈલેકટ્રોનિક ચીપ
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP