કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

પીટર
બીલ ગેસ્ટ
લેરી પેજ
ચાર્લ્સ બેબેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FTD સર્વર
આમાંથી એક પણ નહિ
FPT સર્વર
FTP સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP