બાયોલોજી (Biology)
મેન્ડેલિયન કારક (Aa) વિશ્લેષણ શેમાં થાય છે ?

ભાજનોત્તરાવસ્થા-I
ભાજનોત્તરાવસ્થા-II
અયગોટીન
ડિપ્લોટીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
'કોષની સંપૂર્ણ ક્ષમતા' એટલે,

એક ભાગમાંથી સંપૂર્ણ છોડનું નિર્માણ
દૈહિક ગર્ભનું ઉત્પાદન
મૂળપ્રેરક ઘટક
પુનઃસર્જન સમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાયમાં સિસ્ટર્ની કેટલો વ્યાસ ધરાવે છે ?

0.5 μ થી 1.0 μ
0.1 μ થી 1.0 μ
0.25 μ થી 0.50 μ
5.0 μ થી 1.0 μ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ વનસ્પતિ ઉદ્યાનના ફાળા તરીકે અસત્ય છે...

વનસ્પતિશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે
પર્યાવરણની જાળવણી માટે
નૈસર્ગિક સંપત્તિની જાળવણી માટે
જૈવવિવિધતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણી માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

દૈહિક સંકરણ
બાયોફોર્ટિફિકેશન
સૂક્ષ્મ સંવર્ધન
જૈવવિશાલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP