Junior Clerk Exam Paper (19-02-2017) (NS-1-3) Anand District
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

મન્વંતર, મસ્તક, મંતવ્ય, માર્ચ
મસ્તક, માર્ચ, મન્વંત૨, મંતવ્ય
માર્ચ, મન્વંતર, મંતવ્ય, મસ્તક
મંતવ્ય, મન્વંતર, મસ્તક, માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP