સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ATM નું આખું નામ શું છે ?

ઓલ ટાઈમ મની
એની ટાઈમ મની
ઓટોમેટિક ટેલર મશીન
ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
બાળલગ્ન પ્રતિબંધક કાયદો 2006 (Prohibition of Child Marriage Act 2006) કઈ જગ્યાએ લાગુ પડતો નથી ?

જમ્મુ અને કાશ્મીર
મેઘાલય
ગુજરાત
કેરળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ઈ.સ. 2010માં ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપનાનો કયો મહોત્સવ ઉજવી શકાય ?

રજત
હીરક
સુવર્ણ
આમાંનો એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સને 2009માં રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન પંચની રચના નીચેના પૈકી કયા મહાનુભાવના અધ્યક્ષપણા નીચે કરવામાં આવી હતી ?

શ્રી અર્જુનસિંહ
શ્રી કપિલ સિબ્બલ
ડૉ. નંદન નીલેકણી
શ્રી સામ પિત્રોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP