કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
આમાંથી એક પણ નહિ
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

માસ્ટર વ્યું
આમાંથી એક પણ નહિ
સ્લાઈડ વ્યું
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનની બધી સ્લાઈડોમાં અમુક ખાસિયતો જળવાઈ રહે તે માટે કઈ સ્લાઈડની પસંદગી કરી શકાય ?

બ્લેન્ક
આપેલ તમામ
ટાઈટલ
માસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP