કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

એસેસરીઝ
વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

માઈક્રોફોન
જોયસ્ટીક
કી બોર્ડ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનું બટન દબાવી રાખી ખસેડવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
પિનીન્ગ
ડ્રોપિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP