કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN નેટવર્કમાં બે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે વધારેમાં વધારે કેટલું અંતર હોવું જોઈએ ?

10000 મીટર
100 મીટર
1000 મીટર
10 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP