કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે ?

ડીવીડી
સીડી- આરડબલ્યુ
સીડી
આરપીએમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

સ્કેનીંગ
ઈનપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP