કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
ટેબ્લેટ
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

I અને III
ફક્ત I
I, II અને III
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP