કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

ફાઇલ્ડ
થીસોરસ
રિપ્લેસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP