બાયોલોજી (Biology)
DNAનો અણુ ઉચ્ચ સજીવોમાં કઈ પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે?

વારસો સાચવવા માટે
અંગ-પ્રત્યારોપણ માટે
લિંગ નિશ્ચયન માટે
જનીન ઇજનેરીવિદ્યા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલી લીલ શું ધરાવે છે ?

કલોરોફિલ
આપેલ તમામ
ઝેન્થોફિલ
કેરોટીનોઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

દેહકોષ્ઠ
શરીરગુહા
આપેલ તમામ
મેરુદંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જે ભિન્નતાઓ પર્યાવરણના ઉપયોગ માટે કાર્યક્ષમ હોય તે ભિન્નતા ધરાવતા સજીવો કેવા ગણાય છે ?

અનુકૂલિત
સફળ
પ્રભાવી
જાગ્રત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમ વિજ્ઞાનના અભ્યાસની વ્યવસ્થા ક્યાં છે ?

વડોદરા
જોધપુર
મુંબઈ
કોલકાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP