બાયોલોજી (Biology)
DNA અને RAN એક્બીજાથી કઈ રીતે જુદો પડે છે ?

ફક્ત શર્કરા
શર્કરા અને ફૉસ્ફેટ
શર્કરા અને પિરિમિડિન
શર્કરા અને પ્યુરિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અળસિયાં અને વંદામાં કઈ એક રચના સમાન છે ?

બંધ રુધિરાભિસરણતંત્ર
વક્ષચેતારજ્જુ
શ્વાસનળી
ઉત્સર્ગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ રચના વનસ્પતિ અને પ્રાણીકોષોમાં જુદા-જુદા ઉત્સેચકો ધરાવે છે ?

લાઈસોઝોમ
કોષકેન્દ્રીકા
કોષકેન્દ્ર
સૂક્ષ્મકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બાહ્યફલન અને અંડપ્રસવી પ્રાણી વર્ગનું ઉદાહરણ કયું છે ?

કાસ્થિમત્સ્ય
અસ્થિમત્સ્ય અને ઊભયજીવી
અસ્થિમત્સ્ય
ઊભયજીવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ રસારોહણનો માર્ગ જાળવે છે કારણ કે,

પાણીની વધુ સ્નિગ્ધતા
પાણીની ઊંચી સંલગ્નતા
પાણીની ઊંચી વિશિષ્ટ ઉષ્મા
પાણીની વધુ ઘનતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP