કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

સિસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહી
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
પ્રેઝેન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડસોર્ટર
સ્લાઈડશો
નોટ પેજીસ
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP