ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગિફ્ટ સિટીમાં 'GIFT'એટલે શું ?

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ફાઈનાન્સ સિટી, ગાંધીનગર જિલ્લો
ગવર્મેન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફોરેન્સિક સિટી, અમદાવાદ જિલ્લો
ગુજરાત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઈનાન્સ સિટી, અમદાવાદ જિલ્લો
ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટિ, ગાંધીનગર જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ભારતમાં માળખાગત વિકાસના વિશાળ પ્રોજેક્ટ્સ પૈકી એક પૂર્વ- પશ્ચિમ કોરીડર છે. આ કોરીડર પૂર્વમાં કયા સ્થળેથી શરૂ થશે ?

કચ્છ
અમદાવાદ
પોરબંદર
દ્વારકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
મહીથી ઢાઢરના મુખપ્રદેશની વચ્ચે કિનારે આશરે 30 મીટર ઊંચી અને કાંપથી રચાયેલી કરાડો કયા નામે ઓળખાય છે ?

કોપાલીની ટેકરીઓ
ચરોતરની ટેકરીઓ
ચાડવા ડુંગરધાર
સુવાલીની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP